7 mar 2017

CONCURSO PÚBLICO USUFRUCTO DA BARRA DE BAR DA XI NOITE DE FIADEIRO

CONCURSO PÚBLICO
USUFRUCTO DA BARRA DE BAR DA XI NOITE DE FIADEIRO
13 de Maio de 2017

Condicións:

- O gañador do concurso será aquel particular ou establecemento que faga a maior oferta económica en colaboración coa organización. O mínimo establécese en 250 euros.
- En caso de que dúas ofertas coincidan en cantidade ofertada, será a orde de entrega o que decida a súa elección.
- Neste concurso daráselle prioridade aos establecementos do Concello de Ramirás. No suposto caso de que ningún establecemento de Ramirás concurse abrirase a outros interesados de fora.
- A cantidade acordada será pagada a organización unha vez se teña celebrado a festa.
- A barra será montada por conta do gañador do concurso, e terá que estar lista na mañá do día 13 de Maio de 2017 no lugar de San Andrés (Vilavidal). O lugar para o montaxe da barra será debaixo da carpa que instalará a organización.
- O horario de apertura barra coincidirá co da XI Noite de Fiadeiro (Desde as 17 h. do 13 de Maio ata as 5:00 h. AM do 14 de Maio)
- Unha vez rematada a festa deberase recoller nun prazo máximo de 48 h. A mercadoría non deberá quedar sola durante a noite, en todo caso a organización non se fai responsable dos danos ocasionados.
- Os prezos das consumicións deberán estar acordes ao marcado polo mercado, e ao asumible nunha festa destas características
- O gañador do concurso aparecerá como PATROCINADOR en toda a publicidade da Noite de Fiadeiro.
- A organización facilitará a conexión eléctrica sen custe algún para o gañador do concurso.
- O gañador do concurso deberá colaborar coa organización para conseguir un maior éxito e conservar o espírito da festa.
- O gañador será a única barra existente na festa, e non haberá competencia similar por parte de ningún posto.
- As ganancias conseguidas no total da noite serán na súa integridade para o gañador do concurso.
- As ofertas NON SERÁN PUBLICADAS, quedarán como documento interno da Asociación Rebulir.
- A oferta farase en sobre pechado antes do 15 de Abril seguindo ficha anexa. A ficha deberase enviar por email a rebulir@hotmail.com ou ben por correo postal a Asociación Cultural Rebulir, Pza. San Andres s/n. Vilavidal. 32810. Ramirás (Ourense)

Ficha: 

No hay comentarios: